Kilka słów o naszej organizacji:

Celem 0dnku Żywności jest przeciwdziałanie problemom niedożywienia poprzez walkę z marnotrawstwem żywności oraz pozyskiwanie bezpłatnej żywności i jej rozdział wśród podopiecznych organizacji charytatywnych i instytucji, promocja i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości, edukacji, sportu, kultury, turystyki, ochrony środowiska i ekologii, polityki społecznej oraz prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej.

Dane naszego OPP: