Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna, w zakresie: opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym; wspierania działań w zakresie ochrony środowiska i informowania o problemie wyżywienia ludzkości; promocji zdrowia, - propagowania i upowszechniania zdrowego stylu życia i żywienia;
uwzględniająca w szczególności:
a) ochronę i promocję zdrowia,
b) humanitarną ochronę zwierząt,
c) wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i ekologii,
d) prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej,
e) pomoc społeczną,
f) działalność charytatywną,
g) upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
h) wspieranie działań wolontariatu;

Dane naszego OPP: