Kilka słów o naszej organizacji:

Pomoc dzieciom chorym znajdującym się pod opieką- na leczeniu w Instytucie Pomni-Centrum Zdrowia Dziecka, działalność na rzecz wyposażenia IP-CZD w sprzęt medyczny i leki- pomoc w poprawie warunków pracy zespołu IP-CZD- współpraca z innymi instytucjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym działalnością Fundacji ( par.6 statutu)- upowszechnianie dorobku i osiągnięć IP CZD- wspieranie wysokiego poziomu usług medycznych, prac naukowych i badawczych.

Dane naszego OPP: