Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom ubogim i bezdomnym w duchu naszego Patrona Świętego Brata Alberta.

Dane naszego OPP: