Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Pomoc dla osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Studio Integracji powstało z inicjatywy Krzysztofa Cwynara, piosenkarza, kompozytora, poety. Od 20 lat prowadzimy rehabilitację przez sztukę dla osób niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami, organizujemy ogólnopolskie wydarzenia integracyjne, wspieramy, promujemy i opiekujemy się utalentowanymi artystami, organizujemy dla nich pomoc rzeczową i finansową. Za pomocą sztuki rozwijamy twórcze pasje i umiejętności, likwidujemy uprzedzenia i stereotypy wobec osób niepełnosprawnych

Nasza strona www: www.studiointegracji.org

Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie Studio Integracji powstało w roku 1997 z inicjatywy Krzysztofa Cwynara, piosenkarza, kompozytora, poety. Przez te lata nieprzerwanie realizujemy ludzkie marzenia. Na co dzień prowadzimy rehabilitację przez sztukę dla osób niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami. Organizujemy ogólnopolskie wydarzenia integracyjne, wspieramy, promujemy i opiekujemy się utalentowanymi artystami. Za pomocą sztuki rozwijamy twórcze pasje i umiejętności, pomagamy osobom niepełnosprawnym odzyskiwać wiarę we własne siły, uczymy AKCEPTACJI i integracji społecznej...

Dane naszego OPP: