Kilka słów o naszej organizacji:

a) aktywna ochrona zwierząt gatunków chronionych, b) działalność wydawniczo 0374 propagatorska, c\) edukacja ekologiczna, d) podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia oraz osób współpracujących. e) wspieranie uprawiania sokolnictwa (hodowli i układania ptaków łowczych oraz polowania z nimi). f) hodowla zwierząt gatunków chronionych

Dane naszego OPP: