Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działalność charytatywna na rzecz osób ubogich, chorych, cierpiących itp. 2 . Współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celem towarzystwa. 3 . Tworzenie chrześcijańskiej więzi braterskiej z osobami i rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

Dane naszego OPP: