Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest prowadzenie wszelkich działań służących rozpowszechnianiu wiedzy i metod służących leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci zagrożonych i dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi oraz działania na rzecz tych dzieci i ich rodzin. W szczególności prowadzenie Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego oraz Przedszkola Integracyjnego Montessori oraz propagowanie ich działalności.

Dane naszego OPP: