Kilka słów o naszej organizacji:

Organizowanie i wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć na rzecz utrzymania substancji i rozwoju regionu południowego, w szczególności w dziedzinach: ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, działalności oświatowej, działalności kulturalnej, kultury fizycznej i sportu.

Dane naszego OPP: