Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe organizacji: - prezentacja i promocja sztuki najnowszej; - inspirowanie międzynarodowej wymiany artystycznej; - inspirowanie i podejmowanie interdyscyplinarnych działań artystycznych na terenie miasta Szczecin i jego okolic; - prowadzenie działalności edukacyjnej popularyzującej sztukę; - rozwijanie, propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wolności twórczej i poszukiwaniom artystycznym; - wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują powyższe działania.

Dane naszego OPP: