Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Collegium Invisibile wspiera uzdolnionych licealistów, studentów i doktorantów

Collegium Invisibile jest organizacją non-profit, której członkom przyświeca idea bezinteresownej pracy naukowej i troski o dobro publiczne. Nasza działalność opiera się na koncepcji edukacji liberalnej. Wierzymy w wartość niezależnego rozwoju pasji i ciekawości intelektualnej opartego na bezpośrednich relacjach. Poprzez szereg wyjątkowych w skali kraju programów edukacyjnych wspieramy uzdolnionych licealistów, studentów i doktorantów. Zarówno nasi tutorzy, jak i studenci działający na rzecz zdolnej młodzieży, nie pobierają wynagrodzeń. Dzięki temu wydajemy pieniądze wyjątkowo efektywnie: każda złotówka wydana na organizacje naszych programów edukacyjnych pociąga za sobą pracę społeczną naszych członków. Założone w 1995 roku Collegium jest najstarszą działającą w Polsce instytucją wspierającą rozwój edukacji w systemie tutorialu.

Nasza strona www: www.ci.edu.pl

Dane naszego OPP: