Kilka słów o naszej organizacji:

działalność statutowa związana z dobroczynnością, pomocą socjalną, ochroną zdrowia

Dane naszego OPP: