Kilka słów o naszej organizacji:

- niesienie wszechstronnej pomocy w celu zapobiegania wykluczeniom społecznym - kreowanie twórczych postaw wobec życia - kształtowanie postaw humanitarnych i prospołecznych - podniesienie świadomości kultury ekologicznej

Dane naszego OPP: