Kilka słów o naszej organizacji:

1. Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych.
2. Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby autystyczne.
3. Wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy życia osób autystycznych.

Dane naszego OPP: