Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Do osiągnięcia celów wymienionych w Statucie jak również będących przedmiotem działalności pożytku publicznego, Klub: - propaguje i upowszechnia sport i kulturę fizyczną (ogłoszenia sportowe, ulotki, fol tedy, kalendarze roczne Klubu, informacje o rozgrywkach\), - rozwija sport masowy i turystykę, zwłaszcza wśród młodzieży, udostępniając w tym celu swoje obiekty (prowadzi sekcje sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych), - organizuje, popiera i rozwija sport masowy \(organizuje rozgrywki młodzieżowe, mecze wyjazdowe, obozy sportowe, rywalizuje w rozgrywkach sportowych swojej klasy\), - zakłada i prowadzi sekcje sportowe, - organizuje szkolenia sportowe a w szczególności treningi, kursy i obozy sportowe (zapewnia sprzęt sportowy, stroje, wyżywienie, lekarstwa, dojazd na mecze, dojazdy trenerów, wynagrodzenia trenerów, osoby organizującej życie sportowe klubu), - organizuje zawody i imprezy sportowe oraz bierze udział w imprezach sportowych w kraju i zagranicą (zapewnia wszelkie niezbędne narzędzia potrzebne w tym celu\), - współpracuje z władzami oświatowymi i organizacjami młodzieżowymi w zakresie sportu, rekreacji w wychowania, - utrzymuje i zarządza obiektami oraz urządzeniami sportowymi własnymi oraz przejętymi w użytkowanie lub wynajętymi a także udostępnia sprzęt i wyposażenia sportowe swoim członkom (opłaty związane z utrzymaniem, konserwacją, naprawą, obsługą), - zapewnia zawodnikom opiekę lekarską ( na treningach, zawodach, w razie kontuzji\), - prowadzi działalność wydawniczą i informacyjną oraz reklamową stosownie do własnych potrzeb (ulotki, foldery, ogłoszenia, kalendarze), Wszelkie koszty związane z działalnością organizacji pożytku zgodne z zapisami Statutu i Regulaminem mogą być pokryte ze środków otrzymanych na działalność OPP.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000129189
  • e-mail: b.hawrylczyk@behar.pl
  • Telefon: 338766492
  • Adres: UL. MICKIEWICZA 16, 34-130 KALWARIA ZEBRZYDOWSKA