Kilka słów o naszej organizacji:

Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego wspierającą rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie międzynarodowej edukacji młodzieży w duchu tolerancji, ochrony praw człowieka i aktywności obywatelskiej. Towarzystwo stwarza szansę szczególnie uzdolnionej młodzieży bez względu na ich sytuację materialną.

Dane naszego OPP: