Kilka słów o naszej organizacji:

a. harmonijny rozwój dzieci i młodzieży b. kształtowanie prozdrowotnego stylu życia c. nauka współdziałania w grupie d. kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej e. nauka i doskonalenie elementów technicznych i taktycznych zespołowych gier sportowych, w szczególności piłki nożnej

Dane naszego OPP: