Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest nieodpłatne i odpłatne niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym niepełnosprawnym poprzez tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej oraz wspieranie lokalnej społeczności w procesie wychowywania dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: