Kilka słów o naszej organizacji:

1 -pozyskiwanie gromadzenie i wykorzystywanie środków materialnych dla zabezpieczenia trwałości i konstrukcji, odbudowy i odnowy zespołu budynków Bazyliki Ojców Dominikanów i Klasztoru. 2 / skupienie woków idei fundacji wszystkich ludzi, którym odbudowa i renowacja Klasztoru i Bazyliki O,Dominikanów jest miejscem kultu religijnego. 3 - wspołpraca z wszystkimi ośrodkami konserwacji i odnowy zabytków, oraz rozpowszechnianie uzyskanych dośwaidczeń

Dane naszego OPP: