Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Organizacja i rozwój oraz popularyzacja sportu piłki nożnej w województwie lubuskim, powiatach: gorzowskim, strzelecko- drezdeneckim, sulęcińskim, słubickim, międzyrzeckim. 2 . Podejmowanie działań na rzecz promocji piłkarstwa amatorskiego i profesjonalnego, piłki nożnej kobiet, piłki pięcioosobowej oraz piłki halowej. 3 . Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich swoich członków.

Dane naszego OPP: