Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe organizacji: - 0źukacja kulturalna jako narzędzie rozwoju, kreatywności, terapii, znoszenia barier społecznych i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, - Promocja edukacji przez sztukę i aktywnego uczestnictwa w kulturze, • Podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej, - 0źukacja w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w tym działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. • Promocja dziedzictwa kulturowego jako czynnika rozwoju lokalnego i elementu edukacji międzykulturowej, - Promocja integracji europejskiej poprzez kulturę oraz promowanie nowatorskich przedsięwzięć edukacyjnych w dziedzinie kultury, - Działania edukacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie terapii przez sztukę, - Popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju, edukacja w zakresie wiedzy o architekturze, krajobrazie kulturowym i ekologii.

Dane naszego OPP: