Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym działania Fundacji jest: - Niesienie pomocy osobom po urazach neurologicznych i w trakcie rehabilitacji neurologicznej, - Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym

Dane naszego OPP: