Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie: a\) ochrony zdrowia i promocji zdrowia, b\) nauki w zakresie projektów naukowych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz żywienia, c) działalności wspomagającej finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt a) i b).

Dane naszego OPP: