Kilka słów o naszej organizacji:

Celem klubu jest prowadzenie działalności sportowej oraz upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki. Działalność klubu jest prowadzona na rzecz mieszkańców województwa lubuskiego oraz województw sąsiednich Rzeczypospolitej Polskiej.

Dane naszego OPP: