Kilka słów o naszej organizacji:

1 .PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE ŻYCIA SPORTOWEGO CZŁONKÓW KLUBU W OPARCIU O WYNAJĘTE OBIEKTY SPORTOWE I POSIADANY SPRZĘT, SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ORAZ O POMOC ORGANIZACYJNĄ I MATERIALNĄ RODZICÓW I SYMPATYKÓW KLU0c068. 2 .ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW W CELU WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU ICH SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I UMYSŁOWEJ. 3 .UCZESTNICZENIE I GODNE REPREZENTOWANIE W IMPREZACH SPORTOWYCH REGIONU PODKARPACKIEGO. 4 .ORGANIZOWANIE RÓŻNEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM FUNCJI ZDROWOTNYCH. 5 .KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH CECH CHARAKTERU I OSOBOWOŚCI POPRZEZ UCZESTNICTWO W REALIZACJI ZADAŃ SPORTOWYCH KLU0c068.

Dane naszego OPP: