Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Licencjonowany Zawodnik w sporcie lotniczym Bogusław Gryszko (POL-6953)

Modelarstwo to drogi sport. O ile dla przyjemności można sobie poradzić z ograniczonym budżetem, to uprawianie modelarstwa zawodniczo wymaga nakładów. Również organizacja zawodów nie tylko dla zawodników, ale nawet dla dzieci wymaga tego samego, drogiego sprzętu .
Dzięki Waszym datkom chciałbym zebrać pieniądze na skompletowanie sprzętu niezbędnego do organizowania zawodów modelarskich w kategorii F3F, takie jak zegar do mierzenia czasu, wiatromierz, bramki, wskaźniki wiatru, tablica świetlna, stacja meteo kamizelki bezpieczeństwa dla sędziów i zawodników.

Nasza strona www: f3f.zielnik.karpacz.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z § 7 Statutu celem działania Związku jest: 1 . Rozwój i popularyzacja sportu lotniczego w Polsce; 2 . Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w sporcie lotniczym; 3 . Koordynacja działalności zrzeszonych w Związku osób prawnych i ich członków; 4 . Reprezentowanie spraw sportu lotniczego w kraju i za granicą; 5 . Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji lotnictwa ogólnego i amatorskiego; 6 . Reprezentowania środowisk lotniczych wobec władz krajowych i międzynarodowych; 7 . Integracja środowiska lotniczego i sympatyków lotnictwa; 8 . Pielęgnowanie tradycji polskiego lotnictwa; 9 . Prowadzenie działalności w zakresie medycyny lotniczej i ogólnej oraz fizjoterapii.

Dane naszego OPP: