Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. Inicjowanie i popieranie aktywności sportowej wśród społeczeństwa
2. Propagowanie modelu zdrowego stylu życia
3. Krzewienie w społeczeństwie kultury fizycznej oraz dbałości o sprawność i wydolność fizyczną
4. Doskonalenie umiejętności piłkarskich zawodników
5. Zapewnienie udziału w rozgrywkach piłki nożnej
6. Kształtowanie właściwych cech charakteru oraz norm etycznych i moralnych wśród zawodników
7. Integrowanie środowiska i tworzenie przyjacielskich więzi wśród członków i zawodników,
8. Rozwijanie kontaktów i współpracy z krajowymi jak i zagranicznymi Klubami
9. Działanie na rzecz wyrównania szans rozwojowych w zakresie umiejętności piłkarskich dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, oraz ze środowisk społecznie upośledzonych i zagrożonych patologiami,
10. Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym szczególnie dzieci zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi,
11. Kultywowanie tradycji Klubów: KS "Siła", "Karpatia", "Orzeł", "Związkowiec", "Unia", "Górnik"
12. Działanie na rzecz pożytku publicznego

Dane naszego OPP: