Kilka słów o naszej organizacji:

Niesienie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom,mieszkańcom województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego, którzy z powodu ubóstwa, choroby, kalectwa lub tragicznych zdarzeń losowych znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Dane naszego OPP: