Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest krzewienie Kultury Fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych na obszarze działania Klubu oraz wychowywania dzieci i młodzieży przez Kulturę Fizyczną i Sport, a także ochrona i promocja zdrowia. Ważnym celem jest również rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami.

Dane naszego OPP: