Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

hipoterapia i rehabilitacja chorych dzieci

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest:
1) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
2) ochrona i promocja zdrowia
3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
4) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
6) promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: