Kilka słów o naszej organizacji:

NIESIENIE POMOCY MEDYCZNEJ, FINANSOWEJ I DUCHOWEJ DZIECIOM CHORYM NA BIAŁACZKĘ I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE ORAZ ICH RODZINOM, -PROPAGOWANIE WIEDZY O BIAŁACZCE I INNYCH CHOROBACH NOWOTWOROWYCH WIEKU DZIECIĘCEGO -WSPIERANIE SŁUŻBY ZDROWIA W WALCE Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI, -ZWIĘKSZENIE ZAINTERESOWANIA WŁADZ LEGISLACYJNYCH ORAZ ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ PROBLEMAMI DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ -WSPIERANIE ROZWOJU WIEDZY W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I WALKI Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI WIEKU DZIECIĘCEGO

Dane naszego OPP: