Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Ośrodek Sołek

Z tych pieniędzy ufundujemy m.in. stypendia dla studentów, zorganizujemy zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej, licealnej i studentów korzystających z formacji Ośrodka Akademickiego "Sołek".

Nasza strona www: www.solek.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

a) inicjowanie i wspieranie działalności edukacyjnej oraz działalności kulturalnej, b) wspieranie aktywności naukowej, c\) wspieranie przygotowania zawodowego, d\) podnoszenie kwalifikacji zawodowych, e\) szerzenie zdrowych wzorów wychowawczych, f\) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i inicjatywy, g\) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, h) propagowanie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój kultury demokracji i) działanie na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, j\) promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: