Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Działalność charytatywna, 2 ) Działalność w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, 3 \) Promocja i organizacja wolontariatu, 4 ) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP: