Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z 03913 Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół "Spotkań Małżeńskich" celem Stowarzyszenia jest wspieranie i niesienie pomocy ruchowi rekolekcyjnemu "Spotkania Małżeńskie", który działa na dialogu, zgodnie z etyką katolicką i społeczna nauką Kościoła. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.

Dane naszego OPP: