Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 2 . Ochrona zwierząt i roślin oraz ich siedlisk; 3 . Kształtowanie przyjaznych przyrodzie postaw społecznych; 4 . Proekologiczna działalność edukacyjna. 5 . Prowadzenie badań naukowych służących ochronie przyrody.

Dane naszego OPP: