Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji są: 1 . tworzenie, prowadzenie i wspieranie działań, programów i placówek służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz zdrowia psychicznego, w tym udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, 2 . gromadzenie środków i zasobów materialnych w celu tworzenia, utrzymania i wspierania oraz finansowania tych działań, programów i placówek.

Dane naszego OPP: