Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Fundacji: prowadzenie działalności zmierzającej do ograniczenia zużycia i racjonalnego wykorzystania energii oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Dane naszego OPP: