Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Upowszechnianie wiedzy z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju; 2 . 0źukacja i wspieranie inicjatyw w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju; 3 . Tworzenie platformy wymiany doświadczeń z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju przedstawicieli biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych; 4 . Wymiana doświadczeń z organizacjami międzynarodowymi.

Dane naszego OPP: