Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja stale dofinansowuje działalność Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii poprzez zakup sprzętu do terapii i diagnostyki pacjentów (karetki, wózek do przewozu żywności, infuzory, sprzęt do fizjoterapii, wytwornice tlenu), a od 01 lipca 2014 roku finansuje działalność Hospicjum Domowego.

Dane naszego OPP: