Kilka słów o naszej organizacji:

Upowszechnienie kultury i sportu wśród społeczności Gminy Września oraz na rzecz członków stowarzyszenia

Dane naszego OPP: