Kilka słów o naszej organizacji:

zapobieganie powrotowi do przestępstwa osób uprzednio karanych, które byłoby uwa-runkowane brakiem środków do życia, brakiem mieszkania i brakiem pracy, - pomoc osobom opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze w adaptacji do nowych warunków życia, zwłaszcza pomoc w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, miejsca pobytu, przekwalifikowaniu zawodowym, a także pomoc prawną, - prowadzenie Domu Pomocy “Emaus”, - działania resocjalizacyjne w stosunku do osób opuszczających izolację więzienną z wolą zmiany trybu życia.

Dane naszego OPP: