Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. psychoterapia dla kobiet z -problemami emocjonalnymi w konsekwencji uzależnień i/lub przemocy. Prowadzenie grupy wsparcia dla kobiet z problemami emocjonalnymi w konsekwencji przemocy i-lub uzależnień. Grupa prowadzona jest przez dwóch psychologów. W okresie sprawozdawczym odbyło się 16 zajęć po 2 godz. zgodnie z harmonogramem. Grupa ta nie może być liczna ze względu na złożoność problemów uczestniczek i głębokość pracy terapeutycznej z nimi. Grupa edukacyjno korekcyjna Trening Umiejętności Odważnych" Grupę prowadzi certyfikowany trener. Odbyło się 28 spotkań - łącznie 112 godzin . W grupie uczestniczyło 7 - 13 osób. Trener przeprowadził także zajęcia z ramach pracy wolontariackiej Uczestnicy tych zajęć zaczęli już włączać się w zadania społeczne. Osoby wykorzystując swój osobisty potencjał włączyły się w ogólnoświatowe kampanie przeciwko przemocy. Zapewniono im wystrój Sali na ogólnoświatową kampanię Maraton pisania listów. Konsultacje psychologiczne dla sprawców przemocy domowej. Grupy psychoedukacyjne z psychologami certyfikowanymi. - Konsultacje psychologiczne dla sprawców przemocy domowej. Zadanie obsługiwane przez 1 psychologa przepracowała 130 godzin. Przyjęła 102 osób.

Dane naszego OPP: