Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- Uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zawodowej wśród mieszkańców powiatu wołowskiego, a w szczególności wśród funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Wołowie. - Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej lokalnego społeczeństwa. - Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu oraz rekreacji. - Kształtowanie wśród członków TKKF patriotyzmu, dyscypliny, solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich. Uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zawodowej wśród mieszkańców powiatu wołowskiego, a w szczególności wśród funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Wołowie.

Dane naszego OPP: