Kilka słów o naszej organizacji:

Organizowanie wsparcia i pomocy materialno-bytowej środowiskom polonijnym za wschodnią granicą RP, działalność na rzecz tych środowisk, podtrzymywanie tradycji narodowych, podtrzymywanie kontaktów informacyjnych i kulturalnych z ośrodkami w Polsce i za granicą, rozwijanie bliższych kontaktów między Polakami a przedstawicielami różnych narodowości.

Dane naszego OPP: