Kilka słów o naszej organizacji:

1) POMOC MERYTORYCZNA NIEPEŁNOSPRAWNYM OSOBOM AUTYSTYCZNYM I Z CECHAMI AUTYZMU, RODZINOM I OPIEKUNOM TYCH OSÓB, TERAPEUTOM OSÓB AUTYSTYCZNYCH, 2\) ZORGANIZOWANIE BANKU INFORMACJI NA TEMAT AUTYZMU, 3\) FINANSOWANIE ORGANIZOWANYCH SZKOLEŃ, TERAPII I WYPOCZYNKU OSOBOM AUTYSTYCZNYM, Z CECHAMI AUTYZMU, CZŁONKOM RODZIN I OPIEKUNOM

Dane naszego OPP: