Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Głównymi sferami działalności pożytku publicznego było: udzielanie pomocy osobom chorym psychicznie, wspieranie w rehabilitacji psychospołecznej i integracji ze środowiskiem oraz pomoc w usamodzielnianiu się niepełnosprawnych psychicznie. Działania podejmowane w ramach wymienionych sfer dotyczyły organizacji czasu wolnego podopiecznym Stowarzyszenia, rozbudzania zainteresowań. Poprzez uczestnictwo w warsztatach kulturoterapii beneficjenci integrowali się ze środowiskiem zewnętrznym, przełamywali strach związany z odnalezieniem się w nowych, nieznanych dotąd sytuacjach i miejscach. Turnus rehabilitacyjny przyczynił się do usamodzielniania się odbiorców w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, dodatkowo udział w zajęciach rehabilitacyjnych i nadmorski klimat pozytywnie wpłynął na samopoczucie mieszkańców Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000114164
  • e-mail: wspolnota26@o2.pl
  • Telefon: 781452997
  • Adres: UL. GROBLA 26, 61-858 POZNAŃ