Kilka słów o naszej organizacji:

Organizowanie i niesienie pomocy w ratowaniu życia i zdrowia dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,oraz przyczynianie się do poprawy i tworzenia warunków życia. Organizowanie i niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom poszkodowanym przez różne wypadki losowe. Uczestniczenie w wychowaniu dzieci i młodzieży - organizowanie imprez. Pomoc w podwyższaniu i zdobywaniu kwalifikacji zawodowych młodzieży niepełnosprawnej.

Dane naszego OPP: