Kilka słów o naszej organizacji:

Rehabilitacja oraz leczenie dzieci i osób niepełnosprawnych , pokrycie kosztów rehabilitacji dla dzieci chorych, leżących oraz poruszających się na wózku, zakup leków, artykułów higienicznych do codziennej pielęgnacji osób chorych rozlegle i ciągle, zakup i dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla chorych dzieci i osób niepełnosprawnych, między innymi : okulary korekcyjne, obuwie ortopedyczne, zakup sprzętu edukacyjnego i pomocy edukacyjnych do realizowania obowiązku nauki dla dzieci i młodzieży które naukę prowadzą cyklem indywidualnym lub w domu.

Dane naszego OPP: