Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia na rzecz ogółu społeczności powiatu bytomskiego, a w szczególności: 1 ) organizowanie, rozwój i popularyzacja różnych form sportu, 2 \) organizowanie sekcji sportowych dla wyczynowego uprawiania sportu, 3 ) dążenie do osiągania jak najlepszego wyniku sportowego, 4 \) tworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych i materialnych dla skupienia wokół sportu jak największej liczby młodzieży, 5 \) organizacja imprez i zawodów sportowych, 6 \) stworzenie warunków do uprawiania sportu i wypoczynku przez społeczeństwo miasta, 7 ) praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą poprzez uprawianie sportu.

Dane naszego OPP: