Kilka słów o naszej organizacji:

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. Stwarzanie możliwości dzieciom i młodzieży do rozwijania zainteresowań i umiejętności sportowych. Stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju sportu młodzieżowego.

Dane naszego OPP: